සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා ගොඩ නැගෙන අයුරු
'අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා ගොඩ නැගෙන අයුරු' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (3):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව