සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය
'අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ අවබෝධය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (37):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව