සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
සද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියන්
'සද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියන්' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (13):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව