සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
සද්ධා, සීල, සති, සමාධි, ප්‍රඥා මාත්‍රයක් නැත්නම්
'සද්ධා, සීල, සති, සමාධි, ප්‍රඥා මාත්‍රයක් නැත්නම්' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (4):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව