සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
සෝතාපන්න වන ආකාරය
'සෝතාපන්න වන ආකාරය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (112):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව