සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
අභ්‍යන්තර හා බාහිර ස්ඵර්ශ මාත්‍රය
'අභ්‍යන්තර හා බාහිර ස්ඵර්ශ මාත්‍රය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව