සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
දස පුණ්‍ය ක්‍රියා
'දස පුණ්‍ය ක්‍රියා' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (359):
'දස පුණ්‍ය ක්‍රියා' යන ධර්ම කරුණ යටතේ ඇති ධර්ම කරුණු:
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව