සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව
'ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (44):
'ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව' යන ධර්ම කරුණ යටතේ ඇති ධර්ම කරුණු:
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව