සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
��������������� ��������������� ������������������ ������������������ ������������ ������������������
'��������������� ��������������� ������������������ ������������������ ������������ ������������������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (13):
'��������������� ��������������� ������������������ ������������������ ������������ ������������������' යන ධර්ම කරුණ යටතේ ඇති ධර්ම කරුණු:
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව