සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
දුක්ඛ නිරෝධ ගාමීණී පටිපදා ආර්ය සත්‍යය
'දුක්ඛ නිරෝධ ගාමීණී පටිපදා ආර්ය සත්‍යය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (13):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව