සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ
'අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (16):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව