සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
බ්‍රහ්ම පාද‍ෙයේ වෙන් කල ස්ථානයක්
'බ්‍රහ්ම පාද‍ෙයේ වෙන් කල ස්ථානයක්' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව