සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
ප්‍රිය ස්වාභාවය මදුර ස්වාභාවය මර උගුල
'ප්‍රිය ස්වාභාවය මදුර ස්වාභාවය මර උගුල' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (12):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව