සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ (චක්‍රයයි)
'අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධෝ (චක්‍රයයි)' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (15):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව