සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
කාම ලෝකය-චක්ඛු සෝත ඝාන ජිව්හා කාය ඉන්ද්‍රිය
'කාම ලෝකය-චක්ඛු සෝත ඝාන ජිව්හා කාය ඉන්ද්‍රිය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව