සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
දස වස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියට වැටීම
'දස වස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියට වැටීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (13):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව