සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
ගෙවී ගිය අතීතය මෙනෙහි කර දුක් විදීම
'ගෙවී ගිය අතීතය මෙනෙහි කර දුක් විදීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව