සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
කළ්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුරින් සම්මා දිට්ඨියට
'කළ්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුරින් සම්මා දිට්ඨියට' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව