සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
ලෙඩ රෝග වලට ප්‍රත්‍යවන රුක්ෂ වල ඇති ඖෂධ ශක්ති
'ලෙඩ රෝග වලට ප්‍රත්‍යවන රුක්ෂ වල ඇති ඖෂධ ශක්ති' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව