සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
මුල මැද අග යහපත් සර්ව ආකාරයෙන් පරිපූර්ණ පූජා
'මුල මැද අග යහපත් සර්ව ආකාරයෙන් පරිපූර්ණ පූජා' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව