සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»»
සෝතාපන්න පුද්ගලයන් ගෙන් සිදු නොවන දේ
'සෝතාපන්න පුද්ගලයන් ගෙන් සිදු නොවන දේ' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව