සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
දුස්සිලයන්ට දන් දෙන්න එපා කීමේ ප්‍රතිපල
'දුස්සිලයන්ට දන් දෙන්න එපා කීමේ ප්‍රතිපල' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව