සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
සද්ධා මාත්‍රයක් ඇතිවීම නිසා දුකින් මිදීම
'සද්ධා මාත්‍රයක් ඇතිවීම නිසා දුකින් මිදීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව