සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි
'අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (29):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව