සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
ස්වභාවිකත්වය ඉක්මවා ක්‍රියකිරීම
'ස්වභාවිකත්වය ඉක්මවා ක්‍රියකිරීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව