සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
කර්ම ශක්තිය මුල්කරගෙන සත්වයෙක් හටගැනීම
'කර්ම ශක්තිය මුල්කරගෙන සත්වයෙක් හටගැනීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (3):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව