සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
ආත්ම දෘෂ්ඨිය
'ආත්ම දෘෂ්ඨිය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (32):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව