සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
විවිධාකාර පටිච්චසමුප්පාදය ක්‍රියාවලියන්
'විවිධාකාර පටිච්චසමුප්පාදය ක්‍රියාවලියන්' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව