සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති
'අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (27):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව