සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය නිවැරදිද
'අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය නිවැරදිද' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව