සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
������������ ��������������� ������������ ��������������� ������������ ������ ������������������
'������������ ��������������� ������������ ��������������� ������������ ������ ������������������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (6):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව