සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
ධාතුන් වහන්සේලාට ශක්තියක් ගැබ්වෙන ආකාරය
'ධාතුන් වහන්සේලාට ශක්තියක් ගැබ්වෙන ආකාරය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව