සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»»
පිං මගින් ආයුෂ වර්ණ සැප බල ඥානය ලැබීම
'පිං මගින් ආයුෂ වර්ණ සැප බල ඥානය ලැබීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව