සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»»
වෘත පරාමර්ශනයෙන් නිවන් දැකිය හැකිද
'වෘත පරාමර්ශනයෙන් නිවන් දැකිය හැකිද' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (5):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව