සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
සර්ප විසට මුත්‍රා බෙහතක් ලෙස ගැනීමට හේතුව
'සර්ප විසට මුත්‍රා බෙහතක් ලෙස ගැනීමට හේතුව' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව