සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»»
යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති
'යෝ පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (21):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව