සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
ඇසුරු කර ගොඩනගා ගත් චක්ඛු සම්පස්සය
'ඇසුරු කර ගොඩනගා ගත් චක්ඛු සම්පස්සය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව