සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
චිත්තජ රුප
'චිත්තජ රුප' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (31):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව