සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
������������ ��������������� ������������
'������������ ��������������� ������������' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (77):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව