සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
ආර්ය ප්‍රථම ධ්‍යානයේ රාග අනුශය නොමැති බව
'ආර්ය ප්‍රථම ධ්‍යානයේ රාග අනුශය නොමැති බව' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව