සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ආශ්වාස කිරීම
'ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ආශ්වාස කිරීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව