සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
චත්ත මානවක බුදු ගුණ ගායනා කර ලැබූ ප්‍රතිපල
'චත්ත මානවක බුදු ගුණ ගායනා කර ලැබූ ප්‍රතිපල' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව