සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
අරිහතුන් වහන්සේ පින් කර ඇති අවස්තාවක්
'අරිහතුන් වහන්සේ පින් කර ඇති අවස්තාවක්' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව