සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම
'අවිද්‍යා තෘෂ්ණා හේතුවෙන් මම ගොඩනැගීම' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (25):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව