සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
පංචස්කන්දය හා පංචව උපාදානස්කන්දය අතර වෙනස
'පංචස්කන්දය හා පංචව උපාදානස්කන්දය අතර වෙනස' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව