සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»
සතර ආහාර
'සතර ආහාර' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (52):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව