සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
ඥාන සම්ප්‍රයුක්තව කටයුතු කල යුතු බව
'ඥාන සම්ප්‍රයුක්තව කටයුතු කල යුතු බව' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (1):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව