සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
දුක්කප්පච්චාත නිද්දුක්කා ගාථාව
'දුක්කප්පච්චාත නිද්දුක්කා ගාථාව' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (8):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව