සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»
ඛයට්ටේන අනිච්චා
'ඛයට්ටේන අනිච්චා' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (95):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව