සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com
»»»
පාප අරමුණු හා පුන්‍ය අරමුණු වන අකාරය
'පාප අරමුණු හා පුන්‍ය අරමුණු වන අකාරය' යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා (2):
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව